گن های بعد از عمل"ونوس"

گن های بعد از عمل"ونوس"

نماینده رسمی Medico International امریکا

گن های بعد از عمل"ونوس"
گن های بعد از عمل"ونوس"
نماینده رسمی Medico International امریکا
گن های بعد از عمل"ونوس"
گن های بعد از عمل"ونوس"
نماینده رسمی Medico International امریکا

V e n u s

مدیکال ونوس :

  • انواع گن های زنانه بعد از عمل جراحی و لاغری
  • انواع گن های مردانه بعد از عمل
  • گن غبغب، گونه، صورت
  • سوتین بعد از عمل ( پروتز، ماموپلاستی، ماستوپکسی، لیفت و ... ) 
  • سوتین برای جمع شدن سینه و جلوگیری از افتادگی سینه در همه سایز